Jste návštěvník číslo
   
           
 

Dynamické datové sruktury
Spojový seznam
Zásobník
Fronta
Generický zásobník a fronta
Tabulka
Hešovací tabulka
Strom
Graf
Prioritní fronta
Halda

Algoritmy třídění
Select Sort
Insert Sort
Bubble Sort
PF Sort
Heap Sort
Shell Sort
Quick Sort
Merge Sort

Algoritmy vyhledávání
Sekvenční vyhledávání
Binární vyhledávání

 

Motto:

"Jediným jazykem, který všichni programátoři ovládají perfektně, je klení ..."
Z Murphyho zákonů

Vítám vás na stránkách o algoritmech v Javě. Tyto stránky vznikly na základě přednášek z předmětu Počítače a programování 2 vyučovaného na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Jejich cílem není naučit programovací jazyk Java, ale pouze ukázat nejznámější algoritmy řazení a vyhledávání a některé dynamické datové struktury. Předpokládá se tedy, že základy jazyka Java již umíte.

Pro ty, kteří ještě s Javou nikdy nepracovali, nebo ty, kteří se chtějí v programování zdokonalovat, jsou v sekci literatura doporučené knihy (velmi pěkná je Učebnice jazyka Java od Pavla Herouta).

Při psaní stránek byl kladen důraz především na předvedení kompletních (fungujících) algortimů, které je možno stáhnout v sekci download. Z důvodu přehlednosti uvedených algoritmů nejsou v programech ošetřeny chyby vznikající při zadání špatných vstupních parametrů (které by jinak měly být řešeny pomocí konstrukce try - catch). To prakticky znamená, že pokud např. program vyžaduje zadání celého čísla a na vstupu dostane číslo reálné, skončí běh programu chybovým výpisem (chybu v tomto případě zachytí Java Virtual Machine).

Veškeré připomínky ke stránkám, upozornění na chyby (které se jistě mohou vyskytnout) můžete posílat na javaalgoritmy@centrum.cz. Neposílejte, prosím, rozdělané programy nebo zadání úloh s žádostí o vyřešení. Z důvodu nedostatku času vám na tyto dotazy neodpovím.

Přeji hodně zdaru při programování!!

JavaAlgoritmy